EDCentral

EDCentral là công ty vốn nước ngoài được thiết lập tại thành phố Hồ Chí Minh từ năm 2014. Chúng tôi cung cấp cho nhân viên, sinh viên và đối tác công ty những kỹ năng Business Survival cùng với nhiều chương trình giả lập kinh doanh với các cấp độ khác nhau.

Thời gian và phương pháp dạy của chúng tôi linh hoạt và có thể điều chỉnh để đáp ứng nhu cầu của khách hàng. Chúng tôi có cơ sở hạ tầng đào tạo hoặc cung cấp đào tạo tại chỗ.

EDCentral sử dụng phương pháp đào tạo thông qua thực hành. Học viên phải tích cực tham gia trong chương trình giả lập để có thể ra quyết định hợp lý dựa trên những gì đã biết.


đội ngũ Giảng viên


đối Tác

Chúng tôi vinh hạnh được làm việc cùng