Capsim360

Capsim360 là chương trình đánh giá từ nhiều nguồn để đo lường những kỹ năng còn thiếu của học viên. Những thông tin hữu ích có thể được sử dụng để chứng nhận và giúp học viên phát triển các kỹ năng của riêng mình.

Capsim360 đo lường 9 kỹ năng quản lý và 48 cách ứng xử và phản hồi thông tin cho phép học viên phát triển và hoành thành kế hoạch phát triển cho bản thân. Những kỹ năng quản lý bao gồm- quản trị, giao tiếp, lãnh đạo và truyền cảm hứng. 

Capsim360 hoạt động dễ dàng dựa vào người dùng; mỗi học viên cung cấp thông tin những ai sẽ nhận được bản khảo sát kéo dài 15 phút.

Video giới thiệu về Capsim 360 từ nhà sáng lập- Capsim Inc.

Ưu Điểm -
(trường học)

✶ Nhận thức được trình độ hiện tại của các kỹ năng mềm của mỗi học viên

✶Cung cấp mỗi hoc viên hướng đi đúng đắn để hoàn thiện các kỹ năng mềm

✶ Xác định được các điểm mạnh/yếu của từng nhóm

✶ Cung cấp cho giáo viên những thông tin chính xác, hữu ích để kịp thời chấn chỉnh hay cải thiện chất lượng giáo trình
Ưu Điểm -
(học viên)

✶Trải nghiệm mới lạ, thú vị và mang tính giáo dục cao


✶Cho phép học viên hiểu rõ hơn về khả năng hiện tại về các kỹ năng mềm của mình

✶Học viên gửi và nhận thông tin đánh giá cho riêng mình trong nhóm

✶Cung cấp cho học viên các thông tin bổ ích giúp cho công việc trong tương lai

Thời Gian Học
Bài test có thể được hoàn thành trong 15 phút

Ai Nên Học
Sinh viên và người mới ra trường

Tài Liệu 

User Guide
Administrator Guide
Independent Development Plan

Yêu Cầu
Laptop

Phương pháp học

Online, lớp học
Hãy liên lạc ngay với chúng tôi để được tư vấn rõ hơn về những lợi ích cụ thể cho cá nhân hay tổ chức của bạn