Modular XM

Chương trình Modular-XM đánh giá kết quả các mục tiêu của khóa học đồng thời sắp xếp dữ liệu theo trình tự được yêu cầu.

Mỗi câu hỏi và trả lời được tạo ra riêng cho từng người sử dụng bằng thuật toán chọn ngẫu nhiên từ một database đa dạng với nhiều chủ đề. Bài test có thể được tạo ra dựa trên nhiều chủ đề bao gồm- Sản xuất, Tài Chính, Thống Kê, Kế Toán, Quản Lý Marketing, Kinh Tế, Luật và Hệ Thống Thông Tin.

Video giới thiệu về Modular XM từ nhà sáng lập- Capsim Inc.

Ưu Điểm -
(trường học)

✶Có thể được sử dụng cho nhiều chủ đề, tính đa dạng cao

✶Công cụ đánh giá online hữu ích dùng để xếp hạng học viên

✶So sánh kết quả cuả học viên với mục tiêu đề ra để quản lý chất lượng giáo dục

✶Cung cấp cho giáo viên những thông tin chính xác, hữu ích để kịp thời chấn chỉnh hay cải thiện chất lượng giáo trình
Ưu Điểm -
(học viên)

✶Trải nghiệm mới lạ, thú vị và mang tính giáo dục cao

✶Cho phép học viên hiểu rõ hơn về khả năng hiện tại của mình

✶Học viên sẽ được hướng dẫn trong việc tạo ra Kế Hoạch Phát Triển Bản Thân (IDP) dựa trên kết quả test. Mỗi bản IDP bao gồm báo cáo kết quả và các chiến lược phát triển.

Thời Gian Học
Tùy vào chương trình

Ai Nên Học
Sinh viên và người mới ra trường

Tài Liệu
User Guide
Administrator Guide

Yêu Cầu
Laptop

Phương pháp học
Online, lớp học
Hãy liên lạc ngay với chúng tôi để được tư vấn rõ hơn về những lợi ích cụ thể cho cá nhân hay tổ chức của bạn