Business Survival Skills

Dành cho sinh viên mới vào trường hoặc sắp ra trường, những ai muốn tìm hiểu về những nền tảng cơ bản trong kinh doanh.

Mỗi khóa học được thiết kế để cung cấp cho học viên những kỹ năng cần thiết và cơ hội để trải nghiệm, tích lũy kinh nghiệm bằng những tình huống thực tế.

Lớp học được chia thành nhóm, mỗi nhóm sẽ quản lý một công ty sản xuất với doanh thu 40 triệu đô và 2 sản phẩm trong 2 phân khúc thị trường. 

Mỗi công ty có 4 phòng ban- R&D, Marketing, Sản Xuất và Tài Chính, mục tiêu chính của mỗi nhóm là tồn tại và phát triển trong thị trường cạnh tranh mạnh mẽ.

Các khóa học đi kèm với 3 kỹ năng softskills cần thiết cho việc business survival. Học viên có thể chọn lựa để phù hợp với nhu cầu của mình.

Practical Interview Skills for Business

Khóa học này dành cho những sinh viên sắp hoặc mới tốt nghiệp và đang tìm công việc đầu tiên.

Học viên sẽ được thực hành và trau dồi lại những kỹ năng của mình để có được sự tự tin và linh hoạt trong các buổi phỏng vấn.

Start-Up Survival Skills

Khóa học này dành cho các nhà khởi nghiệp, những ai có sự tập trung và niềm đam mê vào doanh nghiệp của mình nhưng cần những kiến thức cơ bản để duy trì hoạt động kinh doanh.

Học viên sẽ quản lý một công ty giả lập, thiết lập chiến lược kinh doanh và đưa ra những quyết định phát triển để theo đuổi chiến lược đã đề ra.

Những kiến thức cơ bản, các khái niệm nền tảng cần thiết để quản lý và vận hành một doanh nghiệp sẽ được trình bày, phân tích cho học viên trong suốt thời gian của khóa học.  

Decisions for Business survival

Một công ty thành công có phần lớn đóng góp của những quyết định đúng lúc đúng chỗ từ người quản lý.

Khóa học sẽ tập trung vào những cách thức và kỹ năng cần thiết để đưa ra quyết định giải quyết vấn đề.

Leading Business Survival

Lãnh đạo hiệu quả là yếu tố cần thiết cho các team hoạt động trong một doanh nghiệp thành công.

Khóa học cung cấp cơ hội cho từng học viên trải nghiệm và thực hành những kỹ năng lãnh đạo