International
Management Skills

Là một thành viên trong nhóm quản lý, bạn điều khiển hoạt động của một công ty quốc tế.

Bạn có thể chọn một trong ba quốc gia để thành lập công ty, mỗi quốc gia có ưu/nhược điểm riêng như tỷ lệ hư hỏng hàng, giá nhân công, thuế và phí vận chuyển.

Nhóm của bạn sẽ phải lập chiến lược phù hợp với ưu điểm của quốc gia mình chọn và thực hiện được chiến lược của mình để giành chiến thắng trong một môi trường đầy cạnh tranh.

Chương trình giả lập này đi kèm với 3 kỹ năng soft skills cần thiết cho business survival. Bạn có thể chọn lớp học phù hợp với nhu cầu của mình.

Management Skills for International Business

Một công ty quốc tế thành công cần có những quyết định đúng lúc đúng chỗ từ quản lý.  

Khóa học này sẽ tập trung vào những kỹ năng và phương pháp cần để đưa ra những quyết định phù hợp và giải quyết vấn đề.

Leadership Skills for International Business

Lãnh đạo hiệu quả là điều cần thiết trong mỗi team trong doanh nghiệp.

Khóa học này cung cấp cơ hội cho mỗi học viên để hiểu được và áp dụng các kỹ năng lãnh đạo trong thực tế.