Dành cho học sinh, sinh viên

LA BÀN TƯƠNG LAI

SUẤT TRẢI NGHIỆM THÔNG MINH giúp học viên có thể:

Kiểm tra KỸ NĂNG CÁ NHÂN

Phân tích ĐIỂM MẠNH – YẾU so với NHU CẦU THỊ TRƯỜNG

 Được TƯ VẤN & ĐỊNH HƯỚNG để CHỌN ĐÚNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC

Dành cho người đi làm

LEADERSHIP STYLE

HỆ THỐNG KIỂM TRA NĂNG LỰC TIÊN TIẾN giúp người sử dụng:

 Đánh giá KỸ NĂNG LÃNH ĐẠO của bản thân

Phân tích & so sánh với THANG ĐO LƯỜNG QUỐC TẾ

 Được TƯ VẤN SÂU để CÓ CÁCH LÃNH ĐẠO ĐÚNG ĐẮN

Dành cho học sinh, sinh viên

LA BÀN TƯƠNG LAI

SUẤT TRẢI NGHIỆM THÔNG MINH giúp học viên có thể:

Kiểm tra KỸ NĂNG CÁ NHÂN

Phân tích ĐIỂM MẠNH – YẾU so với NHU CẦU THỊ TRƯỜNG

 Được TƯ VẤN & ĐỊNH HƯỚNG để CHỌN ĐÚNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC

Dành cho người đi làm

LEADERSHIP STYLE

HỆ THỐNG KIỂM TRA NĂNG LỰC TIÊN TIẾN giúp người sử dụng:

 Đánh giá KỸ NĂNG LÃNH ĐẠO của bản thân

Phân tích & so sánh với THANG ĐO LƯỜNG QUỐC TẾ

 Được TƯ VẤN SÂU để CÓ CÁCH LÃNH ĐẠO ĐÚNG ĐẮN