NÂNG TẦM

NGUỒN NHÂN LỰC

Với REFLECTION TOOL – công cụ hữu hiệu cho giải pháp đào tạo nội bộ, giúp tối ưu chức năng nhân sự & phát huy tiềm năng của nhân viên

Chiến thắng giải thưởng EdTech Awards 2021

hạng mục “Giải pháp đào tạo tốt nhất cho doanh nghiệp”

NÂNG TẦM

NGUỒN NHÂN LỰC

Với REFLECTION TOOL – công cụ hữu hiệu cho giải pháp đào tạo nội bộ, giúp tối ưu chức năng nhân sự & phát huy tiềm năng của nhân viên

Chiến thắng giải thưởng EdTech Awards 2021 hạng mục “Giải pháp đào tạo tốt nhất cho doanh nghiệp”

BẠN CÓ BIẾT ??

BẠN CÓ BIẾT ??

Tỉ lệ giữ người của doanh nghiệp có chương trình đào tạo phù hợp, toàn diện cao hơn từ 30-50%

**theo khảo sát của LinkedIn, Udemy và SHRM

Chương Trình Đào Tạo Nội Bộ Chưa Phù Hợp Dẫn Đến

Mức độ hài lòng của nhân viên giảm

Tỉ lệ nghỉ việc, nhảy việc tăng

Năng suất làm việc giảm

Tiêu tốn chi phí, thời gian đào tạo lại

Tỉ lệ giữ người của doanh nghiệp có chương trình đào tạo phù hợp, toàn diện cao hơn từ 30-50%

**theo khảo sát của LinkedIn, Udemy và SHRM

Chương Trình Đào Tạo Nội Bộ Chưa Phù Hợp Dẫn Đến

Mức độ hài lòng

của nhân viên giảm

Tỉ lệ nghỉ việc,

nhảy việc tăng

Năng suất làm việc giảm

Tiêu tốn chi phí, thời gian

đào tạo lại

Tối ưu chức năng nhân sự với

Sử dụng phần mềm giả lập tiên tiến và độc nhất 35 năm từ Mỹ, REFLECTION TOOL là giải pháp hữu hiệu giúp đánh giá toàn diện về năng lực & kỹ năng của nhân viên, làm cơ sở xây dựng chương trình đào tạo phù hợp & hiệu quả

Tối ưu chức năng nhân sự với

Sử dụng phần mềm giả lập tiên tiến và độc nhất 35 năm từ Mỹ, REFLECTION TOOL là giải pháp hữu hiệu giúp đánh giá toàn diện về năng lực & kỹ năng của nhân viên, làm cơ sở xây dựng chương trình đào tạo phù hợp & hiệu quả

Với REFLECTION TOOL, bạn có thể

Quy trình ứng dụng REFLECTION TOOL

Với REFLECTION TOOL,

bạn có thể

Quy trình ứng dụng

REFLECTION TOOL

ĐÃ CHINH PHỤC NHIỀU NGƯỜI DÙNG
ĐÃ CHINH PHỤC RẤT NHIỀU NGƯỜI DÙNG

LỰA CHỌN HÀNG ĐẦU CỦA TẬP ĐOÀN LỚN

Được sử dụng trong quy trình tuyển dụng, đào tạo nhân viên

TIN DÙNG BỞI CÁC ĐẠI HỌC DANH TIẾNG

Hơn 140,000 sinh viên 2,000 giảng viên hoàn toàn bị thuyết phục

ĐĂNG KÝ THỬ NGAY - NGUỒN NHÂN LỰC "LÊN TAY"Các Kỹ Năng Mềm Cơ Bản Cần Có

HỖ TRỢ CÁC HÌNH THỨC THANH TOÁN

THÔNG TIN LIÊN HỆ

 

Toà nhà IMC, tầng 5 – Dreamplex, số 62 Trần Quang Khải, Quận 1

 

info@edcentralasia.com

 

0327 359 088 – 0972 889 048

HỖ TRỢ CÁC HÌNH THỨC THANH TOÁN