Strategic
Management Skills

Một tầm nhìn và chiến lược cụ thể là cần thiết để xây dựng một công ty thành công trong một thị trường cạnh tranh. Chiến lược này phải được thực hiện với những quyết định phù hợp của từng phòng ban trong công ty. 

Team của bạn sẽ phải tạo ra và áp dụng chiến lược cụ thể cho công ty đang hoạt động trong 5 thị trường khác nhau với tối đa 8 sản phẩm.

Chương trình giả lập này đi kèm với 3 kỹ năng soft skills cần thiết cho Strategic Management. Bạn có thể chọn khóa học phù hợp với mình.

Strategic Management for Business

Một công ty thành công cần có những quyết định cho chiến lược phát triển đúng đắn và áp dụng được chúng.

Khóa học này nhấn mạnh những kỹ năng và phương pháp cần thiết để đưa ra các quyết định mang tính chiến lược và giải quyết những vấn đề liên quan đến chiến lược.

Strategic Management Leadership

Lãnh đạo hiệu quả là điều cần thiết trong công ty để phát triển.

Khóa học này cung cấp cơ hội cho mỗi học viên học hỏi, trải nghiệm và thực hành kỹ năng lãnh đạo của mình.