About us

EDCentral là công ty vốn nước ngoài được thiết lập tại thành phố Hồ Chí Minh từ năm 2014. Chúng tôi cung cấp cho nhân viên, sinh viên và đối tác công ty những kỹ năng nghề nghiệp – Business Survival Skills – cùng với nhiều chương trình giả lập kinh doanh với các cấp độ khác nhau.

Thời gian và phương pháp dạy của chúng tôi linh hoạt và có thể điều chỉnh để đáp ứng nhu cầu của khách hàng.

EDCentral sử dụng phương pháp đào tạo thông qua thực hành, với phần mềm giả lập tiên tiến trên nền tảng máy tính nổi tiếng từ Mỹ. Học viên cần tích cực tham gia trong chương trình giả lập để có thể ra quyết định hợp lý dựa trên những gì đã biết.

About us

EDCentral là công ty vốn nước ngoài được thiết lập tại thành phố Hồ Chí Minh từ năm 2014. Chúng tôi cung cấp cho nhân viên, sinh viên và đối tác công ty những kỹ năng nghề nghiệp – Business Survival Skills – cùng với nhiều chương trình giả lập kinh doanh với các cấp độ khác nhau.

Thời gian và phương pháp dạy của chúng tôi linh hoạt và có thể điều chỉnh để đáp ứng nhu cầu của khách hàng.

EDCentral sử dụng phương pháp đào tạo thông qua thực hành, với phần mềm giả lập tiên tiến trên nền tảng máy tính nổi tiếng từ Mỹ. Học viên cần tích cực tham gia trong chương trình giả lập để có thể ra quyết định hợp lý dựa trên những gì đã biết.

Our vision & mission

“Continuous effort — not strength or intelligence — is the key to unlocking our potential.” — Winston Churchill

Tại EDCentral, chúng tôi tin rằng mỗi cá nhân đều có thể phát huy hết tiềm năng của mình, khi họ nhìn thấu được bên trong mình và biết cách phát triển những kỹ năng cần thiết.

Chúng tôi mong muốn tạo ra một cộng đồng những người-học-trọn-đời (lifelong learners) tích cực, bền bỉ và luôn sẵn lòng trau dồi bản thân để trở nên tốt hơn mỗi ngày.

Our vision

mission

“Continuous effort — not strength or intelligence — is the key to unlocking our potential.” — Winston Churchill

Tại EDCentral, chúng tôi tin rằng mỗi cá nhân đều có thể phát huy hết tiềm năng của mình, khi họ nhìn thấu được bên trong mình và biết cách phát triển những kỹ năng cần thiết.

Chúng tôi mong muốn tạo ra một cộng đồng những người-học-trọn-đời (lifelong learners) tích cực, bền bỉ và luôn sẵn lòng trau dồi bản thân để trở nên tốt hơn mỗi ngày.

Our people

David Knock

CEO & Director

David Knock có chứng chỉ CPA của Úc với bằng cử nhân Kế Toán, Thạc sỹ Tài Chính Ứng Dụng và chứng nhận TESOL, Giáo Dục Đại Học, và có hơn 14 năm giảng dạy tại Đại học RMIT Việt Nam.

David có trên 30 năm kinh nghiệm trong nhiều lĩnh vực bao gồm phục vụ, sản xuất, giáo dục cao đẳng & đại học, chính quyền sở tại.

Nicole Knock

Founder

Nicole đã khởi nghiệp với nhiều vai trò – giáo viên, quản lý, chuyên viên đào tạo & phát triển nguồn nhân lực, giám đốc và chuyên viên tư vấn.

Nicole có hơn 25 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Giáo Dục Mầm Non.

Our people

David Knock

CEO & Director

David Knock có chứng chỉ CPA của Úc với bằng cử nhân Kế Toán, Thạc sỹ Tài Chính Ứng Dụng và chứng nhận TESOL, Giáo Dục Đại Học, và có hơn 14 năm giảng dạy tại Đại học RMIT Việt Nam.

David có trên 30 năm kinh nghiệm trong nhiều lĩnh vực bao gồm phục vụ, sản xuất, giáo dục cao đẳng & đại học, chính quyền sở tại.

Nicole Knock

Founder

Nicole đã khởi nghiệp với nhiều vai trò – giáo viên, quản lý, chuyên viên đào tạo & phát triển nguồn nhân lực, giám đốc và chuyên viên tư vấn.

Nicole có hơn 25 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Giáo Dục Mầm Non.

Our partner & client

Our partner

& client