phụ nữ là lãnh đạo:
năng lực tốt hơn,
lợi nhuận cao hơn
nhưng lại ít cơ hội hơn

Havard Business Review (HBR) gần đây đăng một báo cáo từ công ty tư vấn quản lý Zenger Folkman. Báo cáo này xem xét toàn diện (360 Review) nhân viên quản lý năm 2019 sử dụng kết quả từ bảng khảo sát- người tham gia được hỏi ý kiến của mình về phụ nữ đóng vai trò quản lý. 

Kết quả khảo sát

Báo cáo này đánh giá 19 tính cách phổ biến ví dụ như - Chủ Động, Kiên Cường, Lãnh Đạo Cứng Rắn, Hợp Tác và Làm Việc Nhóm, Giải Quyết Vấn Đề và Phân Tích, Đổi Mới, Phát Triển nhân viên, Nghị Lực Phấn Đấu, Liêm Chính và Trung Thực... (vui lòng xem hình bên dưới để biết danh sách đầy đủ)

Phụ nữ trong vai trò lãnh đạo có hiệu quả như nam giới và họ thậm chí có kết quả khảo sát cao hơn hẳn nam giới trong phần lớn các tính cách.

Trong tất cả các kết quả, phụ nữ có điểm số cao hơn trong 17 trên tổng số 19 tính cách. Nam giới chỉ cao hơn ở hai điểm- Khả năng chuyên môn và kỹ thuật, Phát triển tầm nhìn chiến lược.

Nói theo cách khác, phụ nữ được xem là hiệu quả hơn nam giới trong lĩnh vực lãnh đạo. Những kết quả này là một phần trong xu hướng hiện nay với những bằng chứng cho thấy phụ nữ có tố chất lãnh đạo tốt hơn nam giới và có hiệu suất cao hơn nhiều trong vai trò người lãnh đạo.

Sự Tự tin

Bản báo cáo của Zenger Folkman cũng đề cập đến sự tự tin của phụ nữ. Khi những nhà phân tích nghiên cứu kết quả, họ thấy rằng phụ nữ rất nghiêm khắc với những người phụ nữ khác khi được hỏi ý kiến đánh giá.

Đây có thể được hiểu là sự thiếu tự tin khi phụ nữ thường xuyên đánh giá khả năng lãnh đạo của chính mình hay những người phụ nữ khác thấp hơn thực tế. Thế nhưng dữ liệu cũng cho rằng phụ nữ có năng lực tốt hơn đánh giá của bản thân. Mặt khác, đàn ông thường thể hiện sự tự tin nhiều hơn, đến mức tự mãn và họ thường tự đánh giá năng lực bản thân cao hơn thực tế. 

Vấn đề về sự tự tin này có thể dẫn đến những kết quả khác nhau trong quá trình tuyển dụng, đặc biệt là khi xem xét thăng tiến. Một người phụ nữ đáp ững được tất cả những tiêu chuẩn nhưng thiếu kinh nghiệm sẽ thường tỏ ra thận trọng về việc ứng tuyển cho vị trí cao hơn. Ngược lại, một người đàn ông với sự tự tin cao hơn sẽ xem việc "có gần đủ" những tiêu chuẩn và kinh nghiệm là chấp nhận được và sẽ ứng cử cho việc thăng tiến.

Dữ liệu cũng cho thấy một điều thú vị - sự thiếu/thừa tự tin thay đổi rõ rệt theo tuổi. Phụ nữ dưới 25 tuổi ít tự tin nhất, vào tuổi 40, sự tự tin giữa nam giới và nữ giỡi cân bằng và đến tuổi 60, sự tự tin của phụ nữ tăng còn đàn ông suy giảm.

Điều này cho thấy thành công trong sự nghiệp cho phụ nữ thường không phải vì kinh nghiệm hay tài năng nhưng bởi vì thiếu cơ hội cả về mặt khách quan và chủ quan với phái nữ.

vẫn chưa có sự công bằng

Sự thiếu hụt về cơ hội thể hiện trong tỷ lệ mất cân bằng trong lĩnh vực kinh doanh. Mặc dù phụ nữ trong vai trò lãnh đạo đang có xu hướng gia tăng, sự công bằng vẫn còn là đích đến xa vời.

Fortune 500 năm nay có số lượng công ty kỷ lục 33 trong 500 được điều hành bởi nữ CEO. Trong khi đây là một sự tiến bộ, con số này vẫn chỉ là 6.6% trong tổng số vị trí CEO.

Nếu như mở rộng tầm nhìn từ bình đẳng giới đến bình đẳng sắc tộc (nữ CEO da màu), kết quả là rất thấp, thậm chí đang giảm. Chỉ có 2 CEO trong số công ty 500 Fortune là phụ nữ da màu (cho đến tháng 8 2018).

Credit Suisse thông báo số liệu năm 2016 trong đó những doanh nghiệp có ít nhất 15% vị trí quản lý cao cấp là phụ nữ có lợi nhuận trung bình cao hơn (18%) so với những doanh nghiệp có tỷ lệ bình đẳng giới thấp hơn.

Theo cùng quan điểm, McKinsey & Co (2018) đưa ra kết quả cho thấy doanh nghiệp với tỷ lệ đa sắc tộc nhiều nhất trong quản lý cấp cao có khả năng thu về lợi nhuận cao hơn 33% so với các công ty khác. 

Hiện tại và tương lai

Nếu như bằng chứng cho thấy phụ nữ có tố chất lãnh đạo cao hơn đàn ông và có khả năng vận hành công ty với lợi nhuận cao hơn, câu hỏi đặt ra ở đây là tại sao lại không có nhiều phụ nữ trong vai trò lãnh đạo hơn?

Có thể lý do cho sự thiếu hụt cân bằng giới trong quản lý cấp cao đơn giản là số lượng- đàn ông ứng cử nhiều hơn cho những vị trí này nên có nhiều người được bổ nhiệm hơn.

Những cuộc tranh luận đã kéo dài nhiều năm về vai trò của phụ nữ trong thế giới kinh doanh, những định kiến đã gây ra sự hạn chế cho vai trò của phụ nữ trong việc quản lý và vị trí trong hội đồng quản trị. 

Khái niệm về một định mức để tạo ra thêm cơ hội cho phụ nữ vẫn có cảm giác như miễn cưỡng và hách dịch. Có thể thứ chúng ta cần là niềm tin nhiều hơn vào năng lực và tiềm năng của phụ nữ và tập trung tạo dựng một môi trường phù hợp cho phụ nữ xây dựng sự tự tin của họ.

Với sự tự tin này, phụ nữ sẽ có thể tự tạo ra cơ hội thăng tiến sự nghiệp cho riêng họ.