Leadership Skills for
International business

Chương trình giả lập cho phép người dùng học và thực hành những kỹ năng business survival để có được kinh nghiệm trong quá trình phấn đấu xây dựng một doanh nghiệp vững mạnh.

Học viên sẽ hiểu rõ khái niệm về lãnh đạo, người làm lãnh đạo như thế nào và cách lãnh đạo- tốt hay xấu- sẽ gắn kết và định hướng cho một công ty thay vì đi sai đường.

Các nhóm cấp dưới rất quan trọng với người lãnh đạo, học viên sẽ hiểu được tầm quan trọng của việc xây dựng và duy trì các team hiệu quả. Phát triển khả năng team building la điều thiết yếu trong việc trở thành một người lãnh đạo.

Objectives

✶Understand the operations of a modern international company 

✶Develop insights into international trade issues such as exchange rates, tariffs, supply chain & shipping costs.

✶ You will learn about the importance of leadership and teamwork to the management of a profitable business.

✶Learn about how to grow and develop your leadership skills

✶Understand the techniques to build and maintain an effective team

Benefits

✶Vận dụng kỹ năng hiện có vào những trường hợp thực tế


✶Kinh nghiệm thực tế trong việc quản lý kinh doanh quốc tế

✶Nhận biết và phát triển kỹ năng lãnh đạo

✶Hiểu rõ những phương pháp xây dựng và duy trì team hiệu quả

Differences

✶Lớp học quy mô nhỏ- nhiều thời gian tương tác trực tiếp với giảng viên

✶Chương trình đánh giá online tiện lợi cung cấp kết quả tức thì

✶Thuận tiện, hiệu quả

✶Phương pháp học đa dạng phù hợp với mọi người

Trainer

David Knock có chứng chỉ CPA của Úc với bằng cử nhân Kế Toán, thạc sỹ Tài Chính Áp Dụng và chứng nhận TESOL, Giáo Dục Đại Học.

David có trên 30 năm kinh nghiệm trong nhiều lĩnh vực bao gồm phục vụ, sản xuất, giáo dục cao đẳng & đại học, chính quyền sở tại.

Chủ Đề
Learn the fundamentals of international business operations including; Region customer buying criteria & product customization; tariffs; currency exchange rates, basic logistics and supply chain management and the expectations, qualities and values of good leaders and the benefits of effective teamwork,

Thời Lượng
15 tiếng trên lớp

Ai Nên Học
Sinh viên, nhân viên văn phòng

Ngôn Ngữ

English
(Tiếng Việt nếu cần)

Yêu Cầu
Laptop


Giờ Học

Buổi tối trong tuần hoặc ngày cuối tuần


Tài Liệu
User Guide
Workshop handouts


Chứng Nhận Tham Gia & Hoàn Thành Lớp Học

 

4.650.000.VND
Special OfferNếu bạn muốn đăng ký, vui lòng xem lịch và chọn thời gian có khóa học phù hợp với mình

Nếu bạn là đại diện công ty, vui lòng liên lạc với chúng tôi để biết thêm chi tiết về:

✶ giá cả,
✶ ngày giờ tổ chức (không theo lịch)
✶ khóa học thiết kế riêng cho công ty