Your Soft Skills

Khóa học này giúp bạn đánh giá được kỹ năng mềm hiện tại của bạn thông qua phương pháp nghiên cứu tình huống thực tế. 

Bạn sẽ đối mặt với các tình huống ngoài đời thật cần được xử lý. Chọn lựa của bạn sẽ được đánh giá qua feedback dựa trên 5 kỹ năng - Organizing, Leading, Problem Solving, Initiating và Communications.

Dựa trên kết quả nhận được bạn sẽ tạo ra Kế Hoạch Phát Triển Bản Thân (IDP) để có phương hướng cải thiện kỹ năng cụ thể trong tương lai.

Mục tiêu

✶Nhận thức được trình độ hiện tại của các kỹ năng soft skills

✶Định hướng rõ ràng những gì cần làm để hoàn thiện kỹ năng nào của mình

Tạo ra Kế Hoạch Phát Triển Bản Thân để cải thiện các vấn đề còn thiếu sót

lợi ích

✶Xác định những ưu/nhược điểm của mình

✶Nhanh chóng, tiện lợi phù hợp với những người bận rộn


✶Trải nghiệm mới lạ, thú vị và mang tính giáo dục cao

điểm khác biệt

✶Chương trình đánh giá online tiện lợi cung cấp kết quả tức thì

✶Ví dụ cụ thể, thực tế
✶Thuận tiện, hiệu quả

Chủ Đề
Các kỹ năng được đánh giá bao gồm: Initiating, Problem Solving, Organizing, Leading & Communicating.


Thời Lượng
3.5 giờ

Ai Nên Học
Những ai muốn có đánh giá chính xác về kỹ năng soft skills hiện tại của bản thân

Ngôn Ngữ
English (Hỗ trợ tiếng Việt)

Yêu Cầu
LaptopNơi Học

Online/ On-site

Tài Liệu
Kế Hoạch Phát Triển Bản Thân


Test
60 phút, Online1.400.000.VND 
Liên lạc với chúng tôi để nhận ngay ưu đãi đặc biệt!Nếu bạn muốn đăng ký, vui lòng xem lịch và chọn thời gian có khóa học phù hợp với mình


Nếu bạn là đại diện công ty, vui lòng liên lạc với chúng tôi để biết thêm chi tiết về:

✶ giá cả,
✶ ngày giờ tổ chức (không theo lịch)
✶ khóa học thiết kế riêng cho công ty.